Skip to main navigation

De flex BV - Inleiding - EY - NW

Inleiding

De flex BV - Juridisch, financieel en fiscaal

  • Share
Simpel als het kan, ingewikkeld als het nodig is.

Vanaf 1 oktober 2012 is er nieuwe wetgeving van toepassing voor de BV. De nieuwe wetgeving geldt voor alle bestaande BV’s en brengt belangrijke veranderingen met zich mee.

Er zijn veel overbodige en ingewikkelde bepalingen uit de huidige wetgeving geschrapt. Bovendien wordt de BV flexibeler, zodat maatwerk mogelijk wordt.

Vandaar dat wij aandacht besteden aan deze belangrijke nieuwe wetgeving. Vanuit een multidisciplinaire invalshoek (financieel, fiscaal en juridisch) behandelen wij de hoofdlijnen van het nieuwe BV-recht.


Vijf belangrijke wijzigingen op een rij:

1.Het minimumkapitaal van €18.000 is afgeschaft.
2.Er zijn minder formaliteiten rond inbreng en inkoop van eigen aandelen.
3.De uitkeringstest (uitkeren van dividend, inkoop,kapitaalvermindering) wijzigt.
4.De aansprakelijkheid van bestuurders is aangescherpt.
5.De uitgifte van stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen is mogelijk.

Op deze pagina’s vindt u de belangrijkste punten; in onze publicatie De flex BV - Juridisch, financieel en fiscaal (deel 12 van de Holland Law Serie) gaan wij dieper op deze materie in, waarbij steeds een vergelijking wordt gemaakt tussen de oude en de nieuwe situatie. Voor de specifieke situatie van uw eigen BV kunt u uiteraard contact opnemen met de deskundige medewerkers van HVG en EY.Back to top