Overleven, consolideren, groeien

Dat is de stijgende lijn die de mondiale wealth & asset managementsector sinds het dieptepunt van de mondiale financiële crisis doormaakt. In de nasleep van de crisis heeft de branche vandaag de dag te maken met een veranderende en complexe omgeving waar het gaat om regelgeving en fiscaliteit. En met een snel veranderend klantenbestand, dat ouder en risicomijdender is, maar ook beter op de hoogte en veeleisender.

Vermogensbeheerders zijn vandaag de dag dan ook sterk gericht op het managen van veranderingen als gevolg van de regelgeving, risico’s en volatiliteit. Ook zijn ze zich aan het (her)positioneren in de strijd om het marktaandeel. Verschillende beheerders zijn gedwongen om hun bedrijfsmodel op de schop te nemen binnen een hernieuwde strategische oriëntatie op stringente kostenbeheersing en operationele efficiency.

Maar wat belangrijker is: er is weer sprake van groei in de branche. Zowel in de gereglementeerde als in de alternatieve sector vervagen de grenzen, nu beheerders naar diversificatie van de inkomsten op zoek zijn en nieuwe mogelijkheden aanboren. Voor vermogensbeheerders is het zaak zich bewust te zijn van de omvang van de wijzigingen op distributiegebied, zowel mondiaal als lokaal, en in te zien hoe omzet en marges zo effectief mogelijk kunnen worden verhoogd.

Wij kunnen u bijstaan om op de volgende gebieden succesvol te opereren: 
Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.